Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Čo sa oplatí vedieť o DPH?

So skratkou DPH ste sa už určite stretli. Daň z pridanej hodnoty na nás číha prakticky všade, nech už si kupujete čokoľvek. Hoci povedomie o význame skratky DPH je veľké, vysvetliť, aké pravidlá sa vzťahujú pre daň z pridanej hodnoty, aké sú jej sadzby a ako sa týka podnikateľov, vám už na počkanie z rukáva nevysype len tak hocikto. Na nasledujúcich riadkoch sme si posvietili na to, čo je DPH, aké sú jej sadzby, kedy ju platíte a aké starosti majú s DPH podnikatelia.

Ak sa bližšie pozriete na cenovku v obchode, prípadne pokladničný bloček, nájdete na nich uvedenú konečnú cenu vrátane DPH, ktorú zaplatíte, resp. ktorú ste už zaplatili pri pokladni. Nie všetky ceny sú však automaticky uvádzané s DPH, najmä v obchodnom styku a celkovo vo veľkoobchode, sa ceny spravidla uvádzajú bez DPH a tá sa následne pripočíta až pri samotnej platbe. Plateniu DPH sa však ako bežný spotrebiteľ prakticky nevyhnete, no napriek tomu sa oplatí poznať jej sadzby a základné princípy, ktoré sa pri nej uplatňujú.

Čo je DPH a akým spôsobom ju platíte?

Sme presvedčení, že skratku DPH spomenutú už aj v úvode vysvetľovať netreba. Hneď na úvod treba ale spomenúť, že daň z pridanej hodnoty je podľa teórie tzv. nepriamou daňou a často sa označuje aj ako daň zo spotreby. Pridanou hodnotou je v tomto prípade rozdiel medzi výstupom a vstupom, pričom DPH je zaťažený takmer každý tovar a služba. DPH sa navyše priamo týka každého podnikateľa respektíve každej zdaniteľnej osoby, a teda aj spotrebiteľa.

V prípade služieb a tovarov zaťažených DPH je už táto daň zahrnutá priamo do ceny výrobkov a služieb, teda ako sme už vyššie uviedli, je súčasťou ceny uvedenej na cenovke. Ako to potom vyzerá v praxi? Daň z pridanej hodnoty zaplatíte ako koncový spotrebiteľ v cene tovaru predajcovi (podnikateľovi). Ten ako platiteľ DPH tieto peniaze ďalej pošle štátu ako vybratý rozdiel medzi vstupom a výstupom.

Pre úplnosť k dani z pridanej hodnoty uveďme, že je upravená zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Sadzby DPH v roku 2024 zostávajú rovnaké, dochádza iba k menším úpravám

Sadzby DPH sa v minulosti niekoľkokrát menili a nie je to tak dávno čo boli zavedené aj dve znížené sadzby, ktoré sa vzťahujú na vybraný tovar a služby. Aj v roku 2024 naďalej platí, že základná sadzba DPH na tovary a služby je 20 % zo základu dane (protihodnota od príjemcu plnenia). Zákon ďalej vymedzuje zníženú sadzbu 10 % zo základu a dane a od 1.1.2023 aj 5 % zo základu dane, pričom jeho prílohy bližšie špecifikujú, ktorých tovarov a služieb sa znížené sadzby týkajú.

O znižovaní DPH na potraviny ste v minulom roku určite počuli. Znižovanie daní je vo všeobecnosti veľmi silným politickým nástrojom, ktorý v ľuďoch vytvára pocit, že štát sa pri výbere daní uskromní, aby občanom a podnikateľom pomohol. A tak sa znížená 10 % DPH vzťahuje vybrané druhy potravín, niektoré lieky a zdravotnícke potreby, knihy, noviny a časopisy, pričom v minulom roku sa k nim pridali aj gastronomické služby, ubytovacie služby a tiež lyžiarske vleky spolu s lanovkami.

Znížená sadzba 5 % DPH sa vzťahuje na pomerne úzko špecifikované činnosti súvisiace s obnovou a výstavbou nájomného bývania v rámci sociálnej politiky. Naďalej tiež platí, že niektoré služby sú od DPH úplne oslobodené. Ide najmä o výchovné a vzdelávacie činnosti a rovnako ako aj vybrané finančné služby, napríklad aj poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky.

K aktuálnemu zneniu zákona o DPH zostáva dodať, že v roku 2024 došlo vo vyššie uvedených prílohách k niekoľkým menším úpravám, ktoré sa týkajú najmä gastroprevádzok. Po novom napríklad podávanie alkoholických nápojov v reštauráciách opätovne podlieha základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane.

Platiteľ alebo neplatiteľ DPH, čo to znamená?

Ako bežný spotrebiteľ nemáte možnosť ovplyvniť či DPH zaplatíte alebo nie, pretože ako sme už spomenuli, je zahrnutá v cenách tovarov a služieb. Pri podnikajúcich osobách sa ale môžete stretnúť s označením platiteľ a neplatiteľ DPH. V skratke vysvetlime, čo to znamená. Nie každý podnikateľ sa na začiatku podnikania stáva platiteľom DPH. Do zákonom stanoveného obratu (49 790 eur počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch) sa podnikateľ môže rozhodnúť, či chce byť platiteľom DPH alebo zostane ako neplatiteľ. Po prekročení tohto obratu sa podnikateľ musí stať platiteľom DPH.

V prípade, že podnikateľ nie je platiteľom DPH, môže svoje produkty a služby predávať bez pripočítanej DPH, hranica obratu je však stanovená pomerne nízko a tak ani pre menších predajcov nie je problém ju prekročiť. Nebyť platcom DPH má pre podnikateľov aj tú nevýhodu, že ostatní podnikatelia, ktorí sú platitelia DPH si pri nákupe a využití služieb nemôžu DPH odpočítať a takýto obchod je pre nich menej výhodný.

Ako je to s platiteľmi DPH? Tí musia k ponúkaným tovarom a službám pripočítať DPH a predávať ich za túto cenu. Rovnako aj tovar od dodávateľov nakupujú s DPH, avšak sumu uvedenú ako DPH dostanú od štátu ako vratku.

DPH pri nákupe zo zahraničia

To či podnikateľ je alebo nie je platiteľom DPH vplýva aj na zahraničné transakcie. Ako spotrebiteľ nakupujete aj v zahraničí s príslušnou sadzbou DPH štátu, v ktorom má sídlo predajca. Platitelia DPH však môžu rovno nakupovať bez DPH, avšak iba od zahraničných dodávateľov, ktorí sú vo svojich krajinách tiež platcami DPH. V takom prípade zahraničný dodávateľ vystavuje faktúru bez DPH.

Na záver len dodajme, že celá problematika DPH je pomerne obsiahla a kým bežného spotrebiteľa zaujíma iba o koľko navyšuje finálnu cenu produktu alebo služby, podnikatelia majú v súvislosti s DPH aj ďalšie povinnosti. Patrí medzi ne povinnosť viesť evidenciu k DPH, vystavovať daňové doklady, podávať priznania k DPH či rôzne súhrnné výkazy. Skrátka, pre platiteľa DPH sa jednoznačne oplatí mať šikovného účtovníka.

Pridané dňa: 13.03.2024
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: