Platobné informácie

Blíži sa termín splatnosti vašej pôžičky? Pre väčší komfort sme pre vás pripravili prehľad platobných možností na úhradu vášho finančného záväzku.

Platba prevodom alebo vkladom na účet
Bankové spojenie
Číslo účtu
Slovenská sporiteľňa, a.s.

5125251674/0900

IBAN: SK4809000000005125251674

Swift kód: GIBASKBX

VÚB, a.s.

3779502656/0200

IBAN: SK7302000000003779502656

Swift kód: SUBASKBX

Poštová banka, a.s.

20567864/6500

IBAN: SK9665000000000020567864

Swift kód: POBNSKBA

Pri úhrade nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, kvôli bezchybnému priradeniu platby.

Nestíhate pôžičku uhradiť včas? Využite možnosť predĺženia splatnosti za poplatok a získajte viacej času na úhradu vášho záväzku.

Predĺžiť dobu splatnosti si môžete rýchlo a jednoducho prostredníctvom vášho profilu alebo telefonicky na čísle 02/800 60 400.

Prihlásenie

Pre úhradu formou e-platby alebo predĺženie doby splatnosti sa prihláste.