Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Platobné informácie

Blíži sa termín splatnosti vašej pôžičky? Pre väčší komfort sme pre vás pripravili prehľad platobných možností na úhradu vášho finančného záväzku.

Platba prevodom alebo vkladom na účet
Bankové spojenie
Číslo účtu

                              Slovenská sporiteľňa
Slovenská sporiteľňa, a.s.

5180626950/0900

IBAN: SK8509000000005180626950

Swift kód: GIBASKBX


                              VUB banka
VÚB, a.s.

4470957358/0200

IBAN: SK0302000000004470957358

Swift kód: SUBASKBX


                              365.bank
365.bank, a. s.

0020605285/6500

IBAN: SK8165000000000020605285

Swift kód: POBNSKBA

Pri úhrade nezabudnite uviesť správny variabilný symbol kvôli bezchybnému priradeniu platby.

Predĺženie splatnosti pôžičky

Nestíhate pôžičku uhradiť včas? Využite možnosť predĺženia splatnosti za poplatok a získajte viacej času na úhradu vášho záväzku.

Predĺžiť dobu splatnosti si môžete rýchlo a jednoducho prostredníctvom vášho profilu alebo telefonicky na čísle 02/800 60 400.

Prihlásenie

Na úhradu formou e-platby alebo predĺženie doby splatnosti sa prihláste.