Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Často kladené otázky

Potrebujete sa rýchlo dozvedieť, čo vás zaujíma? Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky.

Otázky týkajúce sa žiadosti o pôžičku

Časté otázky

Kto môže požiadať o rýchlu pôžičku?

O zaradenie do aukcie o rýchle pôžičky môže požiadať výhradne fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, staršia ako 18 rokov (vrátane), občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Časté otázky

Ako môžem požiadať o pôžičku?

Ak ste naším novým klientom, je potrebné zaregistrovať sa na našej stránke vyplnením krátkeho formulára v časti žiadosť o pôžičku. Následne vám vytvoríme užívateľský profil klienta, ktorý vás jednoducho navedie na dokončenie žiadosti.

Pokiaľ ste náš opakovaný klient, žiadosť zašlete jednoducho a rýchlo priamo cez váš užívateľský profil klienta alebo stačí poslať SMS na číslo 0902 022 052 v tvare SUMA (medzera) DOBA SPLATNOSTI (medzera) RODNÉ ČÍSLO.

Časté otázky

Potrebujem pri podaní žiadosti dokladovať príjem?

Na podanie žiadosti ani na schválenie pôžičky nie je potrebné doložiť potvrdenie o príjme ani žiadne ďalšie dokumenty.

Otázky týkajúce sa vyplatenia a vrátenia pôžičky

Časté otázky

Kedy budem mať k dispozícii peniaze?

Ak si zvolíte spôsob vyplatenia BANKOVÝM PREVODOM, peniaze obdržíte v priebehu niekoľkých minút od podpísania zmluvy o pôžičke. V prípade prevodu na účet inej banky, ako máme uvedené na našej stránke, peniaze obdržíte nasledujúci pracovný deň.

V prípade, že si pôžičku prajete vyplatiť POŠTOVOU POUKÁŽKOU, peniaze obdržíte na druhý až tretí pracovný deň od podpísania zmluvy o pôžičke.

Časté otázky

Poskytnete mi údaje na vyplatenie pôžičky?

Platobné údaje potrebné na uhradenie pôžičky vám odošleme SMS správou, e-mailom a prostredníctvom pošty. Informácie o úhrade máte aj detailne zobrazené vo vašom užívateľskom profile klienta.

Časté otázky

Akým spôsobom môžem pôžičku zaplatiť?

Pôžičku môžete uhradiť priamo na jeden z našich účtov, a to prevodom z vášho bankového účtu, online platbou, vkladom na niektorý z našich účtov v banke alebo poštovou poukážkou. K dispozícii máte možnosť zrealizovať online platby priamo cez váš užívateľský profil klienta.

Časté otázky

Môžem pôžičku uhradiť predčasne?

Pôžičku môžete uhradiť kedykoľvek, najneskôr však v deň dátumu splatnosti pôžičky. Predčasné splatenie pôžičky je bez poplatku.

Časté otázky

Čo ak nebude pôžička uhradená včas?

Ak nestíhate pôžičku uhradiť včas, máte možnosť využiť predĺženie splatnosti za poplatok a získať viacej času na úhradu vášho záväzku. Pri dlhšom omeškaní nás, prosím, kontaktujte telefonicky na čísle 02/800 60 400.

Časté otázky

Ako si predĺžim dátum splatnosti pôžičky?

Splatnosť pôžičky si môžete predĺžiť o 15, 20, 25 alebo 30 dní po prihlásení sa do vášho užívateľského profilu klienta alebo zaslaním SMS na telefónne číslo 0902 022 052 v tvare: DOBA PREDĹŽENIA (medzera) RODNÉ ČÍSLO.

Časté otázky

Čo je aukčný poplatok?

Aukčný poplatok je v zmysle Sadzobníka poplatkov poplatok za sprostredkovateľskú činnosť Sprostredkovateľa, v dôsledku ktorej bola Žiadosť Dlžníka o poskytnutie pôžičky zaradená do Internetovej aukcie pôžičiek, a na základe ktorej Dlžník uzatvoril Zmluvu o pôžičke. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na zaplatenie Aukčného poplatku uzatvorením Zmluvy o pôžičke zo strany Dlžníka

Otázky týkajúce sa užívateľského profilu klienta

Časté otázky

Ako získam prístup do užívateľského profilu klienta?

Po správnom zaregistrovaní sa na internetovom portáli www.portsystem.sk bude na vaše telefónne číslo odoslaná SMS s prihlasovacími údajmi do užívateľského profilu klienta.

Časté otázky

Zabudol som prihlasovacie údaje. Ako požiadať o nové?

V uvedenom prípade kontaktujte našu zákaznícku infolinku na telefónnom čísle 02/800 60 400 alebo si vygenerujte nové prihlasovacie údaje v časti zabudnuté heslo.

Časté otázky

Čo mám robiť v prípade zneužitia prihlasovacích údajov?

V prípade zistenia, že Vaše prihlasovacie údaje boli zneužité, bezodkladne kontaktujte naše zákaznícke centrum na tel. čísle 02/800 60 400.

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: