Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Zlá platobná história: zaručený problém?

Jedným z dôsledkov nesplácania záväzkov je aj zlá platobná história, ktorá vám môže poriadne skomplikovať cestu k peniazom a rôznym finančným službám. Bez ohľadu na to, či si potrebujete požičať peniaze, vziať si auto na lízing či hypotéku na kúpu vysnívanej nehnuteľnosti, malo by vám záležať aby vaša finančná dôveryhodnosť neutrpela. Na nasledujúcich riadkoch sme sa pozreli na to, čo všetko môže vplývať na platobnú históriu, kde môžete byť ako dlžník evidovaný a ako pozitívnym spôsobom ovplyvniť svoju bonitu.

Zlá platobná história vás dobehne

Disciplinovaný prístup k finančným záväzkom dokáže ovplyvniť omnoho viac ako by ste si možno predstavovali. Nejde iba o to, že svoje pôžičky a iné podlžnosti treba splácať, ale majú byť splácané aj včas a v správnej výške. Pritom prakticky každý, kto využíva finančné služby, má za sebou nejakú platobnú históriu. Pri vybavovaní novej pôžičky, hypotéky, lízingu sa spravidla nevyhnete jej posúdeniu a tiež vyhodnoteniu bonity. Disciplína sa vám teda do budúcnosti oplatí.

Zlá platobná história vám naopak prístup k finančným službám môže výrazne skomplikovať. História o podlžnostiach, ktorých dôsledkom by bolo napríklad mimosúdne vymáhanie pohľadávok je poriadne veľkým červeným výkričníkom. Nemusíte však byť len chronický neplatič. Stačí, že zle odhadnete svoje možnosti a požičiate si viac ako budete schopný splácať. O zlú platobnú históriu sa navyše môžete pričiniť aj svojou nezodpovednosťou, napríklad aj vtedy, ak budete meškať čo i len s jednou splátkou.

Pri požičiavaní väčších súm peňazí, kedy sú schvaľovacie pravidlá nastavené ešte prísnejšie, môže byť problémom aj to, ako so svojimi peniazmi nakladáte. Pri schvaľovaní hypoték sa napríklad pozerá aj na to, či pravidelne nestávkujete, prípadne nemíňate vysoké sumy v kasínach. Vašu platobnú históriu teda môžu negatívne ovplyvniť aj takéto neresti.

Kam sa zaznamenáva vaša platobná história?

Pre poskytovateľov pôžičiek, úverov, lízingov, hypoték a rôznych ďalších finančných produktov, ale aj štátne inštitúcie, je dôležité dokázať si overiť vašu platobnú históriu. Existuje preto hneď viacero registrov, ktoré slúžia presne na tieto účely. Niektoré z nich prevádzkujú súkromné spoločnosti a informácie doň poskytujú zmluvní partneri. Svoj register neplatičov vedie napríklad aj Sociálna poisťovňa, kam sa zapíšete vždy, keď budete dlžiť na sociálnych odvodoch. Register neplatičov vedú aj zdravotné poisťovne a daňové úrady.

Oplatí sa tiež vedieť, že existuje aj Centrálny register splatných pohľadávok štátu, ktorý je informačným systémom vytvoreným na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu. Ide o verejne prístupnú evidenciu fyzických osôb a podnikateľov, voči ktorým sú evidované splatné pohľadávky štátu vzniknuté po 1. januári 2014.

Pre každého, kto chce požiadať o úver alebo hypotéku, je dôležitý úverový register. Nezapisujú sa doň iba neplatiči, ale každý, kto požiada o úver alebo ho už čerpá z inštitúcie, ktorá je na tento register napojená. Do registra sa zapisujú základné údaje o klientovi a počte jeho úverov (napríklad aj kreditné karty, či povolené prečerpanie), pričom do tohto registra sa zapisujú len fyzické osoby. Nechýba samozrejme ani história splácania a rovnako aj všetky informácie o akomkoľvek omeškaní. Samozrejme, nie všetky zapojené inštitúcie sú pri zapisovaní omeškaní rovnako prísne a tak sa môže stať, že splátku „pár dní po splatnosti“ ešte nezapíšu. Tento register nie je verejne prístupný, ak by ste si ale chceli overiť, aké záznamy o vás obsahu, za poplatok z neho dostanete výpis.

Okrem spomínaných registrov ešte existuje aj tzv. nebankový register obsahujúci predovšetkým údaje o lízingoch a splátkovom predaji, a to v rozsahu výška úveru, počet, výška splátok, ručitelia a história splácania. Do tohto registra sa pritom nezapisujú len fyzické osoby, ale aj živnostníci a právnické osoby. Aj v tomto prípade platí, že prístup do registra je neverejný, no môžete požiadať o výpis týkajúci sa vašej osoby alebo obchodnej spoločnosti.

Aby toho nebolo málo, svoje registre neplatičov si vedú aj mobilní operátori. Ak ste teda mali niekedy problém s platbami za paušál, môže sa vám stať, že pri žiadosti o zriadenie služby vás jednoducho odmietnu. Výpisy z takéhoto registra potom môžu dotvárať negatívny obraz o vašej platobnej disciplíne.

Ako neznižovať svoju bonitu?

Zápis do vyššie uvedených registrov v zásade nie je povinný pre každého. Do štátnych registrov dostanete zápis ak „splníte“ zákonné podmienky, napríklad ak si do určitej lehoty nevyrovnáte dlh na zdravotnom poistení, alebo daniach. Pri ostatných registroch si zápisom môžete byť istí v prípade, že budete mať podlžnosti voči zmluvným partnerom. Tí však berú registre veľmi vážne, pretože ide o významnú pomôcku pri posudzovaní bonity klienta.

Po tom, čo sme napísali možno máte pocit, že vaša bonita nemusí byť vyhodnotená práve najlepšie. Existujú, kroky ako si bonitu v očiach finančných inštitúcií a spoločností ponúkajúcich finančné služby zlepšiť. V prvom rade by ste mali dostať pod kontrolu svoje príjmy a výdaje, pričom práve príjmy by ich mali prevyšovať. Tak sa vám bude dariť vytvárať stabilnú rezervu.

Ak už máte dlžoby, pokúste sa o ich konsolidáciu do jedného a výhodnejšieho záväzku. Pomôže tiež, ak budete mať trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú, prípadne zrušíte kreditné karty či povolené prečerpanie, keď tieto možnosti v skutočnosti ani nevyužívate. Na záver platí zlaté pravidlo – budujte si pozitívnu úverovú históriu a to tak, že všetky svoje záväzky budete splácať včas.

Pridané dňa: 12.02.2024
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: