Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Zaujímavosti o menách a meninách

Viete, prečo vôbec oslavujeme meniny? Aký má zmysel uvádzanie mien pri konkrétnych dňoch v kalendári a ako táto tradícia vôbec vznikla? Zamerali sme sa na význam menín, ich históriu a tiež, rozširovaniu kalendárov o nové mená.

Hovorí sa, že dôvod na oslavu sa nájde vždy. Ak ale predsa len preferujete oslavu pri konkrétnych príležitostiach, tak dôvody máte aspoň dvakrát do roka. Okrem narodenín sa totiž u nás vo veľkom oslavujú aj meniny. Pre mnohých sú meniny dôvodom, prečo zorganizovať oslavu alebo aspoň malé posedenie s najbližšími. Napadlo vám ale niekedy, prečo sú vlastne pri väčšine dňoch v kalendári uvedené mená?

Odkiaľ pochádza tradícia slávenia menín?

So slávením mien začali ešte veľmi dávno katolíci, pričom do cirkevného kalendára sa ku konkrétnym dňom priraďovali mená rôznych svätcov. V daný deň sa potom oslavovali činy a život konkrétneho svätca. Nebolo však ničím nezvyčajným, že jedno meno sa v kalendári objavovalo aj viackrát, keďže nositeľmi rovnakého mena mohli byť aj viacerí svätci. Konkrétny dátum bol často priradený dňu úmrtia ako pocta tomu, čo sa mu za života podarilo dosiahnuť.

Tradícia oslavovania mien siaha niekoľko stoviek rokov do minulosti, hoci zďaleka nemala dnešnú podobu. Navyše, že tradičné cirkevné kalendáre sa od seba neraz odlišovali, takže ani neexistovala jediná všeobecne akceptovaná podoba kalendára. Výnimočné potom neboli ani viacnásobné oslavy v rámci roka, keďže svätci prijímali viacero mien, či už pri birmovke alebo pri vstupe do rádu.

Meniny sa neoslavujú iba v strednej Európe

Novodobé oslavy menín majú iba pramálo spoločné s pôvodnými tradíciami. V súčasnosti jednoducho v daný deň oslavuje každý, koho meno je napísané v kalendári. Kým niektoré mená sú vnímané skôr ako okrajové, tak na meniny Jána, Petra, Martina či Štefana si spomenie prakticky každý, keďže nositeľov týchto mien je veľmi veľa. S mnohými menami sa navyše spájajú aj pranostiky, ktoré naši predkovia používali na odhad vývoja počasia.

Z vyššie popísanej tradície vyplýva aj to, v ktorých krajinách sa meniny oslavujú. Vo všeobecnosti sa meniny netýkajú krajín v protestantských krajinách. S meninami sa teda nestretnete v Anglicku, USA, na Novom Zélande či v Austrálii. Čo však možno prekvapí, meniny sa oslavujú aj v krajinách Latinskej Ameriky. Veľký význam majú u nás aj našich susedov, dokonca v Poľsku berú meniny veľmi vážne. Oslavy menín sú ale tradíciou aj v Grécku a Rusku.

Ako pribúdajú do kalendára nové mená?

Ak máte dieťa, určite ste premýšľali nad tým správnym menom. Ide o dôležité rozhodnutie a hoci žiadny oficiálny zoznam mien neexistuje, nemôžete určiť svojmu potomkovi akékoľvek meno.

V zákone č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku sú určené základné zásady pri určovaní mena. Podľa nich nemôžete určiť dieťaťu meno, ktoré je hanlivé, neosobné alebo ide o domácku podobu mena, alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, alebo osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. V tomto smere platí jediná výnimka, a to v prípade, ak ide o cudzojazyčné meno a použitie takéhoto mena je v štáte pôvodu obvyklé.

Pri výbere mena sa teda zďaleka nemusíte limitovať iba menami v našom kalendári, relevantnou otázkou však potom je, kedy a či vôbec bude vaše dieťa meniny oslavovať. Zahraničné mená majú aj u nás stále väčšiu popularitu a preto je na mieste aj otázka, ako vlastne do nášho kalendára nové mená pribúdajú?

Táto jednoduchá otázka má však trochu dlhšiu odpoveď. Na Slovensku totiž neexistuje žiaden jeden záväzný kalendár a rovnako neexistuje autorita, ktorá by rozhodovala o priraďovaní jednotlivých mien. Existuje však kalendárová komisia zriadená pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktorá pripravila oficiálne kalendárium. Schválené bolo ešte v roku 2016, komisia ho môže pravidelne dopĺňať a obsahuje mená, ktoré doň boli zaradené podľa vopred stanovených kritérií. Pri pridávaní sa zohľadňuje súlad s našimi aj európskymi tradíciami a tiež jeho výskyt medzi obyvateľmi.

Treba dodať, že oficiálne kalendárium má iba odporúčací charakter, takže vydavatelia kalendárov nie sú povinní ho dodržiavať. Môže sa preto stať, že ak si porovnáte rôzne kalendáre, nenájdete v nich všetky mená, najmä menej používané mená sa v jednoduchších variantoch kalendárov nevyskytujú. Naopak, niektorí vydavatelia kalendárov si dávajú záležať na tom, aby kalendár obsahoval aj moderné či menej tradičné mená a každoročne ich zopár doplnia.

Pridané dňa: 16.01.2024
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: