Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Triedenie odpadov ako samozrejmosť

Papier do modrého, plasty do žltého, bio odpad do hnedého a všetko ostatné do čierneho. Tak by sme jednou vetou mohli popísať, ako pristupovať k triedeniu odpadov. Napriek tomu, že mnohí ľudia považujú triedenie odpadov už za samozrejmosť, stále sa nájde dosť takých, ktorým na triedení vôbec nezáleží. Spôsoby, ako občanov podnietiť k triedeniu je však viacero, pričom efekt majú už od skorého veku. Ako je teda možné k triedeniu odpadov motivovať a prečo takáto snaha nie je vôbec márna?

Ako sme na tom s triedením odpadu?

Hneď na úvod treba priznať, že hoci triedenie odpadov prináša mnohé výhody a Slováci si ich aj uvedomujú, tak stále máme v tomto smere čo zlepšovať. Uvedené dokazujú aj údaje Štatistického úradu SR, podľa ktorých dosahovala priemerná úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v 30 najväčších slovenských mestách za rok 2022 len 46,5 %.

Omnoho optimistickejšie ale vyznieva online prieskum organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK realizovaný ešte v roku 2020. Podľa neho pravidelne triedi odpad 9 z 10 ľudí pričom až 80 % z nich pravidelne separuje plasty. O čosi menej, na úrovni 69 % z respondentov pravidelne separuje aj sklo. Z podobných prieskumov pravidelne vyplýva, že Slováci si dôležitosť triedenia uvedomujú, no často víťazí pohodlnosť kráčajúca ruka v ruke so slabou vnútornou či vonkajšou motiváciou. Ľudia, ktorí odpady neseparujú zároveň často udávajú, že tak robia z dôvodu nedostatočných opatrení a možností.

Osveta je dôležitá už v škôlkach a školách

Podľa hrubých odhadov vyprodukuje občan v rámci Európskej únie približne 500 kg odpadu ročne. Vôbec preto nie je jedno, ako k odpadom pristupujeme, pričom návyky, ako nakladať s odpadom si treba osvojiť už od útleho veku. V súčasnosti existuje viacero programov zameraných už na tých najmenších škôlkarov. Na špeciálne zameraných predstaveniach sa hravou formou naučia, prečo a ako odpady triediť. Prekvapivo, už štvorročné deti potom o triedení odpadov môžu vedieť viac ako ich rodičia.

Vzdelávanie detí v oblasti nakladania s odpadmi prináša veľmi dobré výsledky a ukazuje sa, že sú to práve deti, ktoré svojou uvedomelosťou môžu motivovať aj vlastných rodičov. Pre starších sú potom určené rôzne prednášky a aktivity prispôsobené konkrétnej vekovej skupine. Jedným z takýchto projektov je aj Eko Alarm realizovaný v rokoch 2021 až 2023, v rámci ktorého sa deti naučili nielen zásady triedenia odpadu, ale aj to, ako odpad v najlepšom prípade vôbec nevytvárať.

Zlepšenie podmienok pre triedenie odpadu

K triedeniu odpadu treba občanom jednoznačne pomôcť, čo dokazujú prakticky všetky štatistiky. V obciach, kde sú vytvorené na triedenie odpadu vhodné podmienky sú obyvatelia pochopiteľne ochotnejší odpad triediť, a to dokonca precíznejšie, čo následne znižuje časovú náročnosť následného triedenia v zberniach.

Úplným základom pre zlepšenie prístupu občanov k triedeniu odpadov je informovanosť a zvyšovanie povedomia. Niektoré obce sa vydali cestou špecializovaných internetových portálov, na ktorých zverejňujú informácie o jednotlivých tokoch odpadového hospodárstva, praktické tipy, ako triediť odpad, a tiež zaujímavé štatistiky o tom, koľko rôznych druhov odpadu sa podarilo vyzbierať.

K zvýšeniu miery triedenia odpadov ale dochádza aj menej nápadnými opatreniami. Už aj v niektorých slovenských obciach je badať zmenšovanie objemu kontajnerov určených na zmesový odpad. Deje sa tak z jednoduchého dôvodu, veľké kontajnery totiž ľudí k triedeniu príliš nemotivujú. Vždy je totiž jednoduchšie hodiť vrece s odpadom len tak do obrovského kontajnera. Ak je však menší a tým pádom sa aj skôr zaplní, ľudia majú väčšiu tendenciu triediť. Podobným opatrením je potom aj zmena harmonogramu zvozu zmiešaného odpadu, resp. predĺženie intervalov medzi jednotlivými zvozmi.

Motivačné programy obcí

V praxi sa ako veľmi dobrý prístup ukazuje cielené motivovanie k triedeniu. Vyžaduje si však ochotu a uvedomelosť zo strany obyvateľov. Ako motivačné sa ukazujú zvlášť poplatky za zber zmesového odpadu, alebo naopak poskytovaním rôznych zliav, ak daná domácnosť odpady triedi.

Dôležité je v tomto prípade zaviesť spravodlivý systém a dostatočne transparentný systém umožňujúci následnú kontrolu. Chybou napríklad môže byť systém nastavený výlučne na redukovanie množstva zmesového odpadu, pretože nepriamo môže viesť k vzniku čiernych skládok. Systém nastavený primárne na motiváciu k triedeniu je vo všeobecnosti lepšou voľbou, najmä ak okrem zľavy z poplatkov za zvoz odpadov bude spojený s osvetovou kampaňou alebo viditeľným rozvojom verejného priestranstva.

Najväčším orieškom na nastavenie systému separovaného zberu odpadov z domácností býva zohľadnenie tých, ktorí produkujú veľmi malé množstvo všetkých druhov odpadu. Spravidla ide o dôchodcov alebo ľudí vyznávajúcich filozofiu zero waste. Pre nich je bonifikácia množstva triedeného odpadu nevýhodná, pretože z takýchto domácností neodchádza odpad takmer žiadny, teda ani ten triedený.

Zostáva sa preto zamyslieť nad tým, ako skĺbiť tendencie triediť odpad a zároveň mať motiváciu v čo najväčšej miere eliminovať vznik akéhokoľvek odpadu. Nech už sa ale prikloníte na ktorúkoľvek stranu, vždy pôjde o zlepšenie oproti súčasnému stavu.

Pridané dňa: 04.06.2024
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: