Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Predajcovia v stánkoch

Na hodoch, jarmokoch, vianočných trhoch alebo pri rôznych iných príležitostiach môžete natrafiť na predavačov v stánkoch. Nielenže kúpiť si niečo zo stánku nemusí byť práve najvýhodnejšie, ale zároveň sa môžete stať obeťou niektorých nekalých praktík. Na čo by ste si mali dávať pozor a čo hrozí, ak sadnete na lep nepoctivému predajcovi?

Čo je ambulantný predaj a aké sú s ním spojené povinnosti?

Hneď na úvod sa patrí poznamenať, že stánkový predaj ako ho poznáte z rôznych akcií a podujatí, je oficiálne ambulantný predaj a jeho podmienky sú upravené v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Nemôžete si teda zaobstarať stánok, kdekoľvek ho postaviť a týmto spôsobom čokoľvek predávať prípadne ponúkať služby. Ide o pomerne striktne regulovaný spôsob predaja, na ktorý sa vzťahuje nielen zákon samotný, ale jeho pravidlá spresňujú aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných obcí.

Povinností súvisiacich s predávaním je viacero a závisia ako od všeobecne záväzného nariadenia obce, vyššie uvedeného zákona, tak aj od sortimentu, ktorý chce predávajúci ponúkať. Zákon totiž jasne stanovuje, aké produkty a aké služby je možné formou ambulantného predaja ponúkať. Základným pravidlom pre ambulantný predaj je, že nemôže k nemu dochádzať mimo obce a pri cestách a diaľniciach mimo obce. To znamená, že rôzni predajcovia lesných plodov a húb postávajúci pri okresných cestách tak robia bez akýchkoľvek povolení a takéto konanie je protizákonné. Netreba totiž zabúdať, že ambulantný predaj je možné vykonávať až po vydaní povolenia od príslušnej obce.

Na čo si dávať pozor?

Ak sa radi prechádzate popri stánkoch na jarmokoch a hodoch, určite ste si už všimli, že v nich môžete kúpiť doslova veci od výmyslu sveta. Rozoznať nepoctivých predajcov pritom nemusí byť na prvý pohľad práve jednoduché a môže sa vám ľahko stať, že sa vystavíte riziku.

Spoznajte, kto predáva

Poctivý predajca by mal mať v stánku na viditeľnom mieste umiestnené svoje identifikačné údaje. V prípade živnostníka to bude meno, priezvisko, adresa a identifikačné číslo, a ak stánok prevádzkuje obchodná spoločnosť, nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, to budú údaje práve o tejto právnickej osobe a jej zodpovednom zástupcovi. Nielenže zistíte, s kým máte tú česť, ale najmä zistíte, kde môžete produkt reklamovať, ak sa vyskytnú problémy.

V prípade, že predajca akokoľvek svoju identifikáciu skrýva, alebo ju vôbec nemá uvedenú, pokračujte radšej ďalej, ide totiž o zrejmý varovný znak.

Potraviny môžu byť veľkým rizikom

Zvlášť veľký pozor si treba dávať pri potravinách, pretože v týchto prípadoch môže ísť o priame ohrozenie zdravia. V stánkoch a na trhových miestach je totiž možné predávať iba tie potraviny, ktoré vo svojom VZN určila obec, a to až po vydaní súhlasu úradu určeného na kontrolu potravín. Obec pritom môže spresniť aj ďalšie podmienky, napríklad špecifikovať druhy potravín, ktoré je v určitom období zakázané predávať ambulantne (v praxi najmä z dôvodu hygieny). V každom prípade si vždy všímajte, ako sú potraviny skladované a rovnako sa zamerajte na ich etiketu, ktorá musí obsahovať zákonom vyžadované údaje.

Pýta si niekto vaše osobné údaje?

Na pozore sa majte aj v prípade, ak si od vás niekto pýta osobné údaje, prípadne si pýta viac údajov ako potrebuje. S týmto sa môžete stretnúť predovšetkým v stánkoch s ponukou rôznych služieb, ktoré môžu pôsobiť ako veľmi výhodné a neopakovateľné. V skutočnosti však môže ísť o šikovne „zabalenú“ aktivitu, ktorej jediným účelom je získať od vás osobné údaje a následne ich zneužiť.

Zneužitie údajov týmto spôsobom nie je pritom vôbec iba teoretickým rizikom. V praxi sa už vyskytli prípady, kedy práve takýmto spôsobom došlo k prehláseniu do inej zdravotnej poisťovne bez vedomia poistenca. Vždy preto poskytnite iba toľko údajov, koľko je naozaj nevyhnutných na poskytnutie služby alebo využitie ponuky a venujte pozornosť tiež poučeniu o spracovávaní údajov podľa GDPR.

Čierne ovce medzi stánkarmi škodia tým poctivým

Nepoctiví predajcovia v stánkoch robia zlé meno aj ostatným. Treba si pritom uvedomiť, že pre mnohé neziskové organizácie, prípadne drobných poctivých predajcov ide o jednu z mála možností, ako sa dostať k peniazom. Ľudia sú na základe nepoctivého konania niektorých jednotlivcov potom nedôverčiví aj voči ostatným stánkarom, čo môže byť jednoznačne na škodu veci, najmä ak je reč o neziskových organizáciách alebo rôznych zbierkach na dobročinné účely.

Pridané dňa: 06.05.2024
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: