Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

PREČO SPORIŤ DEŤOM?

Všetkým nám záleží na našich deťoch a chceme, aby sa mali dobre. Kým sú deti malé, je práve na rodičoch, aby sa postarali o úspešný štart svojich detí do života. Nemáme na mysli iba ich kvalitné vzdelanie, ale aj finančné zabezpečenie. V budúcnosti sa vám váš potomok určite poďakuje, že ste mu našetrili pravidelným sporením nie málo eur.

Prvým z dôvodov, prečo začať sporiť deťom už dnes je fakt, že kým dieťa dosiahne finančnú nezávislosť, budete náklady na jeho život znášať vy, jeho rodičia. Od útleho veku až do dospelosti, má dieťa rôzne nároky, ktoré musíte plniť. Minimálne uspokojenie základných fyziologických potrieb, je finančne náročné. Tieto výdavky závisia hlavne od toho, čo dieťaťu chcete dať a zabezpečiť, aby sa v živote dokázalo osamostatniť.

Malé deti môžu mať sen navštíviť letný tábor alebo kurz, ktorý im umožní robiť činnosti, ktoré ich bavia. Môžu mať sen ísť cez prázdniny k moru, lebo ich k tomu inšpirovali spolužiaci v škole, ktorí si takéto prázdniny pochvaľovali. Iné dieťa môže túžiť jazdiť na koni, či profesionálne korčuľovať. Tieto a iné aktivity, nás nútia zarábať viac a mať väčšiu finančnú rezervu na to, aby sme deťom ich veľké sny splnili.

Druhým dôvodom pre sporenie je, že investujete do budúcnosti detí, ktoré vďaka vašej príprave budú schopné byť samostatnejšie a finančne nezávislé skôr. Pokiaľ sa rozhodnete investovať do vzdelania detí, treba si uvedomiť, že sa jedná o investovanie, do ich lepšej budúcnosti. V prípade, že peniaze na vysokú školu, vlastné bývanie, či iné potreby budú nevyhnutnosť, pre ich ďalšie fungovanie, je potrebné mať sumu peňazí, z ktorej môžeme istý čas čerpať. Napríklad vysoké školy na Slovensku sú finančne nenáročné. Ak sa však vaše dieťa rozhodne študovať na zahraničnej vysokej škole alebo študovať na externom štúdiu, či súkromnej škole, sú školy naopak finančne veľmi náročné. Preto je múdre sporiť a pripraviť sa na budúce výdavky, nie čakať kým deti vyrastú a ich výdavky vás dobehnú.

Dlhodobím sporením dokážete v konečnom dôsledku nasporiť viac peňazí. Dlhodobé sporenie však nevyhnutne znamená dlhší časový horizont, potrebný na sporenie, preto by ste mali začať peniaze odkladať, kým sú deti malé. Čím je dieťa mladšie, tým môžeme dlhšie sporiť, a tým viac peňazí môžeme vložiť do sporenia a tiež budovať bonitu detí. Z dlhodobého hľadiska môžete vybrať sporenie s vyšším výnosom a nižším rizikom, aby vám odkladané peniaze zároveň zarábali. Ideálnym riešením popri sporení finančných prostriedkov, je ich investovanie. Investovanie v PORT System ponúka možnosť vyššieho výnosu a investor vie, kde sú jeho financie alokované.

Na záver len dodáme, že v živote každého dieťaťa sa vyskytujú nepredvídané okolnosti, ktoré vyriešite napríklad pomocou Online pôžičky či SMS pôžičky, ktoré ponúkajú peniaze rýchlo a jednoducho. Každý človek by mal však sporiť podľa svojich možností a schopností. Sú obdobia, kedy sa dá sporiť viac, inokedy menej, každé euro plus je však viac, ako nesporiť nič.

Pridané dňa: 03.11.2021
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: