Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Poznáte nové výhody pre zamestnancov?

Možno vás neprekvapí, že pre mnohých zamestnancov nie je najdôležitejšia iba výška mzdy, ale zásadným motivačným faktorom sú aj zamestnanecké benefity. Nie je to tak dávno, čo začali platiť dve dôležité zmeny prinášajúce výhody ako zamestnávateľom, tak aj zamestnancom. V praxi tak ľahko nastane win – win situácia, s ktorou sú spokojné obe strany. Bez ohľadu na to či patríte medzi zamestnancov, alebo naopak ľudí zamestnávate, o týchto dvoch dôležitých zmenách by ste určite mali vedieť.

Kým niektoré zamestnanecké benefity spočívajú čisto na uvážení zamestnávateľa, iné vychádzajú priamo zo zákona a radia sa medzi povinnosti zamestnávateľa. V takom prípade pochopiteľne nejde o zamestnanecký benefit ale o povinnosť, no na druhej strane nič zamestnávateľovi nebráni poskytovať niečo nad rámec zákona, a v takom prípade už rozhodne ide o výhodu pre zamestnancov. V praxi ide najčastejšie o príspevok zamestnávateľa na stravu nad rámec zákona, alebo dodatková dovolenka nad rámec zákonného minima.

Dve dôležité zmeny, ktoré otvárajú cestu viacerým výhodám pre zamestnancov aj zamestnávateľov sme spomenuli už v úvode. Konkrétne ide o novelu zákonníka práce a zákona o dani z príjmov. V tom prvom prípade hovoríme o zavedení kurzarbeit, teda po slovensky „skrátenej práce“ a v druhom prípade o zvýšenú hodnotu stravného, resp. nepeňažnej poukážky nepodliehajúcej dani a odvodom. Poďme si tieto novinky predstaviť pekne po poriadku a podrobnejšie.

Čo prináša kurzarbeit na Slovensku?

Novela zákonníka práce minulý rok zaviedla možnosť využitia tzv. kurzarbeit, teda skrátenej práce, ktorá sa začala presadzovať najmä v časoch protipandemických opatrení. Zjednodušene povedané, skrátená práca pomáha zamestnávateľovi udržať pracovné miesta, aby nemusel svojich zamestnancov prepúšťať. Pre zamestnávateľa má kurzarbeit viacero výhod, pretože znižuje náklady na mzdy a hľadanie nových zamestnancov po skočení obmedzení podnikateľskej činnosti. Kurzarbeit ale prináša výhody aj pre zamestnancov, pretože v prípade obmedzení zamestnávateľ neprepúšťa ale svojich zamestnancov si ponecháva aj keď im nemôže prideľovať prácu. Zároveň, zamestnanec dostáva väčšinu svojho príjmu ako za normálnych okolností.

Kurzarbeit prichádza do úvahy vtedy, ak zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť, ani ju predpokladať. A keďže hlavným cieľom skrátenej práce je neprepúšťať, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času. Za výkon skrátenej práce patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % z tejto sumy poskytuje zamestnávateľovi štát.

Novela zákona o dani z príjmov zavádza nepeňažný benefit oslobodený od dane a odvodov

Novela zákona o dani z príjmov od minulého roka zaviedla možnosť odmeniť zamestnancov nepeňažným benefitom v hodnote do výšky 500 eur, pričom do tejto sumy je benefit oslobodený od dane a odvodov zamestnanca. Foriem, ako môže zamestnávateľ motivovať týmto benefitom svojich zamestnancov je viac – môže ísť napríklad o zvýšenie príspevku na stravné, alebo formou darčekových poukážok napríklad pri polročných odmenách.

Pre lepšiu predstavu aj uveďme príklad, v čom spočívajú výhody oproti bežnej peňažnej odmene vo výške 500 eur. Ak sa vám rozhodne zamestnávateľ dať odmenu k výplate vo výške 500 eur, táto odmena bude podliehať dani a odvodom, čiže ako odmenu na účet dostanete „v čistom“ približne 350 eur. V prípade nepeňažného benefitu formou poukážky v hodnote 500 eur dostanete celých 500 eur, ktoré daňovej a odvodovej povinnosti zo strany zamestnanca nepodliehajú.

Záverom dodajme, že k zamestnaneckým benefitom sa dá pristupovať naozaj kreatívne a dokážu byť veľmi zaujímavou motiváciou a formou odmeny pre tých, ktorí sa naozaj snažia. Len dodajme, že okrem peňazí motivuje zamestnancov aj možnosť práce z domu či dodatočné voľno, ktoré môžu stráviť so svojimi blízkymi. Napokon, ak sa zamestnávateľovi podarí nájsť benefit, ktorý zamestnanca motivuje a zároveň neprináša zvýšené náklady, tak skutočne môžeme hovoriť o win-win situácii.

Pridané dňa: 17.03.2023
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: