Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Pôžička na zmenku?

Mohlo by sa zdať, že v súčasnom modernom svete so širokými možnosťami výberu platobných a zabezpečovacích prostriedkov už zmenky príliš nemajú význam. To však ale vôbec nie je pravda a hoci sa zmenky používali už v stredoveku, do minulosti zďaleka nepatria. Čo by ste o zmenkách mali vedieť a na akom princípe funguje pôžička na zmenku?

Čo je to zmenka?

Začať nemôžeme nijak inak ako definíciou zmenky, sľubujeme však, že vás nebudeme nudiť žiadnymi siahodlhými definíciami. Tie napokon v prípade potreby nájdete v Zmenkovom a šekovom zákone č. 191/1950 Zb., ktorý definuje jednotlivé druhy zmeniek, určuje ich povinné záležitosti a stanovuje základný právny rámec pre ich vydávanie a používanie.

Zjednodušene povedané, zmenka je cenný papier, ktorý je obchodovateľný a predstavuje záväzok osoby alebo určitých osôb zaplatiť peniaze vlastníkovi zmenky. Funkcia zmenky je teda predovšetkým úverová a platobná. Zákon potom rozlišuje tzv. vlastnú a cudziu zmenku. Kým v prvom prípade predstavuje zmenka platobný prísľub a záväzok dlžníka (toho, kto zmenku vystavil), že zaplatí veriteľovi v určitej lehote finančnú čiastku uvedenú zmenke, tak cudzia zmenka obsahuje príkaz vystaviteľa zmenky, konkrétnej osobe, aby zaplatila určitú peňažnú čiastku veriteľovi.

Vyššie sme už spomenuli, že zmenka je obchodovateľný cenný papier, čo znamená, že zmenku je možné previesť aj na inú osobu, ktorá si potom nárok môže uplatňovať namiesto pôvodného zmenkového veriteľa. Z pohľadu zákona dokonca nie je vylúčený ani prevod práv zo zmenky dedením.

Čo musí zmenka obsahovať?

Vystavovanie zmeniek má svoje pravidlá a na to, aby bola platná, musí spĺňať zákonné náležitosti. Tie napokon bude v prípade sporu skúmať aj súd, preto je veľmi dôležité všetky náležitosti dodržať. Aby súd nerozhodol o tom, že zmenka je neplatná, oplatí sa vedieť, čo musí štandardná vlastná zmenka obsahovať. Podstatné náležitosti vlastnej zmenky sú:

  • označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná
  • bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;
  • údaj o sročnosti (splatnosti zmenky)
  • údaj miesta, kde sa má platiť
  • meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť
  • dátum a miesto vystavenia zmenky
  • podpis toho, kto zmenku vystavil

Pôžička na zmenku: je výhodná?

Keďže zmenky majú úverovú a zabezpečovaciu funkciu, používajú sa aj pri poskytovaní pôžičiek a preto ste sa už možno stretli s ponukou pôžičky na zmenku. Medzi hlavné výhody pôžičky na zmenku patrí rýchlosť celého procesu a aj to, že si nemusíte zháňať ručiteľa či poskytnúť veci do zálohu. Zároveň sa pri pôžičke na zmenku spravidla nevyžaduje ani dokladovanie príjmu. Pôžička na zmenku je tak lákavým spôsobom, ako si požičať, a to aj pre menej bonitných, prípadne nezamestnaných.

Všetky vyššie uvedené výhody pôžičky na zmenku majú svoj dôvod a skôr ako sa pre tento typ pôžičky rozhodnete, mali by ste o ňom vedieť. Pôžička na zmenku je výhodná najmä pre veriteľa, keďže ide o veľmi ľahko vymáhateľný dlh. Ak dlžník svoj záväzok nesplní, je celkom ľahké a rýchle domôcť sa vydania platobného rozkazu zo strany súdu, pričom na jeho podklade sa môže začať aj exekúcia. Pozor si treba dať aj na poplatky súvisiace s týmto typom pôžičiek a najmä neplatiť nič vopred.

Pri pôžičkách na zmenku sa teda dlžník môže pomerne ľahko dostať do veľmi nepriaznivej situácie, pričom veľmi rýchlo môže jeho majetok skončiť u exekútora. Existujú však aj bezpečnejšie spôsoby, ako si požičať, napríklad využiť rýchlu pôžičku formou aukcie cez Portsystem.

Pridané dňa: 31.03.2023
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: