Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Osobný bankrot môže byť vašou cestou von z dlhov

Dostať sa do dlhov nie je nič ťažké, cesta von zo zadlženia už môže byť ale poriadne komplikovaná a zdĺhavá. Ak sa počas splácania dostanete do ďalších problémov, ako je strata zamestnania či choroba, splatenie sa môže ľahko posunúť „na neurčito“. Definitívnou cestou zo zadlženia môže byť proces oddlženia, ktorý sa ľudovo nazýva osobný bankrot. Čo by ste o tejto možnosti mali vedieť?

Čo je oddlženie a čo je jeho cieľom?

Život so sebou prináša rôzne situácie a niekedy sa aj poctiví ľudia s tými najlepšími úmyslami dostanú do tak zásadných finančných problémov, že ich svojpomocne nevedia vyriešiť. Niekedy nemusí ísť ani o márnotratnosť či nezodpovednosť, stáva sa, že si ľudia musia požičať peniaze napríklad kvôli drahej liečbe chorého blízkeho či z dôvodu iných neočakávaných udalostí.

Oddlženie, ktoré sa často označuje aj ako osobný bankrot, je zákonom upravený proces, ktorým sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Cieľom osobného bankrotu je poskytnúť dlžníkovi možnosť opäť sa „postaviť na vlastné nohy“ a zároveň, v čo najväčšej miere uspokojiť dlžníkových veriteľov. Na samotné oddlženie pritom nemá vplyv či sa dlžník dostal do problémov svojim nezodpovedným prístupom alebo iným spôsobom.

Aké sú podmienky na oddlženie?

Oddlženie je zákonom upravený proces (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) a na jeho vyhlásenie je potrebné splniť viacero podmienok. Dlžník, ktorý chce požiadať o „vyhlásenie osobného bankrotu“ musí splniť 4 základné podmienky – byť platobne neschopný, musí byť voči nemu vedená aspoň jedna exekúcia staršia ako rok, musí byť poctivý (nezatajovať svoj majetok alebo príjmy) a zároveň musí žiť na Slovensku. Žiadosti o oddlženie je potrebné adresovať na príslušný súd prostredníctvom Centra právnej pomoci, kde vám zároveň poskytnú aj bezplatnú konzultáciu.

Oddlženie prostredníctvom konkurzu

Ak sa rozhodnete pre oddlženie prostredníctvom konkurzu (vyhlási ho súd) počítajte s tým, že prídete o celý svoj majetok. Rozhodne sa nepokúšajte akýkoľvek majetok pred súdom zatajovať, v takom prípade totiž môže súd vaše oddlženie zrušiť a všetky vaše dlhy sa stanú opätovne splatné.

Oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára

Ak nechcete prísť o svoj majetok, jedinou možnosťou oddlženia je využitie splátkového kalendára. V tomto prípade ale treba splniť tri ďalšie podmienky – musíte byť schopný splatiť svoje dlhy, mať stály príjem a zároveň uhradiť preddavok správcu konkurznej podstaty a poplatok advokátovi (približne 700 eur). V rámci splátkového kalendára musíte byť zároveň schopný splatiť aspoň 30 % všetkých dlhov do 5 rokov.

Život po vyhlásení osobného bankrotu

Život po vyhlásení osobného bankrotu je do určitej miery obmedzujúci, už len v tom zmysle, že v prípade konkurzu dlžník prichádza o celý svoj majetok. Zároveň treba počas celej doby postupovať tak, aby oddlženie nemohlo byť zrušené pre nepoctivý zámer (napríklad uvádzať nepravdivé údaje pred súdom). Oddlženie je beh na dlhú trať, no pocit zo života bez dlhov je pre mnohých natoľko oslobodzujúci, že sa tento proces určite oplatí podstúpiť.

Pridané dňa: 20.03.2022
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: