Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Minimálna mzda v roku 2024

Výška minimálnej mzdy je jedným z ukazovateľov, ktoré dokážu čosi napovedať o životnej úrovni v danej krajine. V prípade Slovenska je výška minimálnej mzdy spravidla výsledkom rokovaní medzi zástupcami vlády, zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, a je teda vecou určitého kompromisu. Dobrou správou je, že takto bola dohodnutá aj minimálna mzda na rok 2024 a oproti súčasnému stavu bude opäť o niečo vyššia. Aká bude výška minimálnej mzdy od januára 2024 a čo všetko ovplyvňuje?

Aká bude výška minimálnej mzdy v roku 2024?

Ak pravidelne sledujete správy, možno aj vás potešila informácia o tom, že výška mesačnej minimálnej mzdy bude od 1. januára 2024 predstavovať 750 eur. Oproti súčasnému stavu, kedy je minimálna mzda rovných 700 eur tak ide o 50-eurový nárast, čo pri prepočte na percentá predstavuje 7,14 %. S optimizmom treba však opatrne, ak totiž zarátame ročnú infláciu na úrovni 9 %, zistíme, že reálna hodnota minimálnej mzdy medziročne nepatrne klesla.

Len pre úplnosť dodajme, že zákonom určená výška minimálnej mzdy sa týka každého zamestnanca pracujúceho na trvalý pracovný pomer v rozsahu štandardného týždenného pracovného času 40 hodín. Ak by sme si chceli minimálnu mzdu doslova rozmeniť na drobné, tak po prepočte vám vyjde, že minimálna hodinová mzda bude od budúceho roka vo výške 4,31 eur.

Výška minimálnej mzdy sa mení spravidla raz ročne, a tak to bolo aj v uplynulých desiatich rokoch. Zďaleka neovplyvňuje len zamestnancov vykonávajúcich menej kvalifikovanú prácu „za minimum“ a často je aj pomerne silným nástrojom v rukách politikov, keď sa snažia nalákať voličov a zvýšiť svoju popularitu. Len pre porovnanie uveďme, že v roku 2015 bola výška minimálnej mzdy 380 eur, kým o päť rokov neskôr už 580 eur.

Nárast minimálnej mzdy nie je jedinou dobrou správou. Oplatí sa spomenúť, že tento rok najmä penzistov potešila mimoriadna valorizácia starobných dôchodkov o vyše 10 %. Pracujúcich zas poteší aj nárast minimálnej hodnoty stravného a všetkých štátnych zamestnancov aj plošná valorizácia vo výške 10 % základného platu.

Ako sa určuje výška minimálnej mzdy?

Výška minimálnej mzdy je každoročne stanovená nariadením vlády SR, pričom ako sme už spomenuli, k určeniu konkrétnej sumy dochádza spravidla po rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. Jednou z ciest ku konkrétnej výške minimálnej mzdy je teda dohoda, pred dosiahnutím ktorej sa zástupcovia zamestnancov snažia, aby bola výsledná suma čo najvyššia a zástupcovia zamestnávateľov zas naopak, aby sa nezvyšovala viac ako je nevyhnutné.

Druhým spôsobom, ako dospieť ku konkrétnej sume je využitie tzv. automatu. Ide o mechanizmus zaručujúci každoročný nárast minimálnej mzdy na sumu, ktorá predstavuje 57 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov. Podľa tohto výpočtu by bola výška minimálnej mzdy od budúceho roka 744 eur, ak by nedošlo k dohode.

Platí, že čím vyššia minimálna mzda, tým lepšie?

Hlavným účelom minimálnej mzdy je ochrana zamestnancov pred rizikami vyplývajúcimi z neprimerane nízkych zárobkov za vykonávanú prácu. Ak skrátka pracujete na trvalý pracovný pomer, tak za štandardný pracovný čas nemôžete dostať menej ako minimálnu mzdu. Jej primárnym cieľom je teda zabezpečiť každému zamestnanému občanovi určitý životný štandard. Z tohto pohľadu sa pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy môže zdať ako dobrý nápad, avšak treba dodať, že má aj svojich odporcov a rovnako ako príliš nízka, tak aj príliš vysoká minimálna mzda prináša určité nevýhody a spôsobuje negatívne javy.

Odporcovia minimálnej mzdy najčastejšie poukazujú na to, že znižuje počet voľných pracovných miest, pretože sa podnikateľom pre zvýšené náklady neoplatí niektoré pozície ani otvárať. Navyše, ak zamestnanec nie je schopný odviesť prácu aspoň zodpovedajúcu minimálnej mzde, zamestnávateľ ho jednoducho bude musieť prepustiť. Minimálna mzda tiež kladie väčší tlak najmä na menších podnikateľov a niektorí ekonómovia poukazujú aj na to, že príliš vysoká minimálna mzda môže podporovať infláciu, pretože podnikatelia sa snažia vyššie personálne náklady vykompenzovať cenami ponúkaných tovarov a služieb.

Vo väčšine krajín Európskej únie je minimálna mzda pevne určená a odvíja sa buď od výšky priemerného zárobku dosahovaného za určité obdobie alebo od sumy životného minima. Zaujímavo vyznieva aj porovnanie s inými krajinami, najvyššia minimálna mzda je v Luxembursku, ktorá je až na úrovni 2378 eur. Druhé miesto patrí Nemecku s minimálnou mzdou 2016 eur, pričom posledná priečka v rebríčku patrí Bulharsku s minimálnou mzdou 400 eur. Dodajme, že napríklad v Taliansku minimálna mzda ani nie je zavedená.

Hoci v niektorých krajinách je minimálna mzda výrazne vyššia ako u nás, treba vždy zohľadniť aj celkové životné náklady v danej krajine, a tiež to, koľko námahy musíte v práci vynaložiť na to, aby ste ju získali.

Pridané dňa: 13.10.2023
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: