Moment...stránka sa načítava
Moment...stránka sa načítava

Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Malý slovník skratiek I.

Stretli ste sa už so situáciou, kedy vás prekvapila nejaká skratka a narýchlo ste sa nevedeli dopátrať , aký je jej význam? Ak skratka navyše pochádza z cudzieho jazyka, môže byť jej rozlúštenie poriadnym orieškom. Aby sme vám uľahčili orientáciu vo svete pôžičiek, financií a investovania, zamerali sme sa práve na skratky, s ktorými sa v tejto súvislosti určite stretnete.

Hneď na úvod sa oplatí spomenúť, že používanie skratiek má svoj zásadný význam. V rámci určitých profesií či odborných publikácií totiž sprehľadňujú text a zároveň uľahčujú formálnu aj menej formálnu komunikáciu. Lekári, programátori, alebo napríklad aj top manažéri. Pri všetkých týchto profesiách nie je vyjadrovanie pomocou skratiek ničím výnimočným. Napokon, mnohé skratky si našli cestu aj do úplne bežnej a takpovediac každodennej komunikácie. Možno aj sami používate skratky ako atď., napr. či PS, na označenie poznámky pod čiarou.

Správne porozumenie jednotlivým skratkám má zásadný význam v mnohých životných situáciách, napríklad aj vtedy, ak si chcete požičať financie, uzatvárate zmluvu o pôžičke, prípadne už ste v pozícii dlžníka. Poznať skratky z finančného sektora sa ale oplatí aj každému, kto má záujem o investovanie. Poďme si teda predstaviť tie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

Skratky dôležité pre dlžníka aj veriteľa

Ak máte záujem o pôžičku, prípadne sami ste niekomu požičali a teda sa nachádzate v pozícii veriteľa, naraziť môžete na rôzne skratky. Vybrali sme tie, ktorých význam sa určite oplatí poznať.

VOP – všeobecné obchodné podmienky. Na túto skratku narazíte nielen pri nakupovaní cez internet, ale aj v prípade, ak sa rozhodnete vziať si online pôžičku.

CRE – Centrálny register exekúcií. Využiť ho môže každý, kto si chce overiť, či voči nemu je alebo nie je vedená exekúcia. Za takýto výpis sa však uhrádza poplatok.

p.a. a p.m. – skratky per annum, resp. per mensem sa najčastejšie používajú pri udávaní úrokových sadzieb a kým prvá z nich znamená „za rok“, druhá je vyjadrením „za mesiac“ a používa sa skôr výnimočne.

RPMN – Ročná percentuálna miera nákladov – ide o číslo vyjadrené percentami, ktoré vám umožní jednoduchšie porovnanie úverov a pôžičiek. Zjednodušene povedané, čím nižšia je hodnota RPMN, tým výhodnejší je daný produkt.

CVV a CVV2 – tieto skratky označujú verifikačný kód umiestnený na platobnej karte. Využijete ho najmä pri online platbách.

POS – Platobný terminál. Ak sa stretnete s touto skratkou, máte istotu možnosti platby bezhotovostne platobnou kartou. Funkcia POS terminálu však nemusí byť iba platobná, niektoré umožňujú aj výbery hotovosti či dobitie predplatených telefónnych kariet.

IBAN – ide o veľmi rozšírenú skratku a znamená medzinárodné číslo bankového účtu. Má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách Európskej únie a používa sa pri domácich aj medzinárodných transakciách.

DTI - Debt to income, ide o hodnotu predstavujúcu pomer dlhu k ročným príjmom. Predmetom posúdenia bude napríklad vtedy, ak sa rozhodnete požiadať o hypotekárny úver.

Skratky, ktoré by mal poznať každý investor

S trochou nadnesenia by sa dalo povedať, že svet investorov je plný rôznych skratiek, ktoré môžu nezainteresovaným pripadať ako z iného sveta. Vybrali sme tie, ktoré sú nevyhnutným základom pre každého jedného investora. Skratku p.a. – teda per annum sme predstavili už vyššie, takže nateraz ju preskočíme.

ROE – Return on Equity – Ide o skratku ukazovateľa, prostredníctvom ktorého je možné vyjadriť návratnosť vlastného kapitálu, teda mieru, aká časť zisku pripadá na jednotku vlastného kapitálu.

ROI – Return On Investments – Ide o ukazovateľ vyjadrujúci návratnosť investícií, resp. veľmi zjednodušene, pomer zarobených peňazí k peniazom investovaným.

ROA – Return on Assets – Táto skratka vyjadruje rentabilitu celkových aktív spoločnosti. Zíde sa najmä, ak chcete odhadnúť finančné zdravie určitého podniku.

OPEX – Táto skratka označuje tzv. operating expense, teda operatívne náklady nevyhnutné na zabezpečenie podnikania určitej spoločnosti.

SEPA –Single Euro Payments Area – keďže investovanie do akcií či iných aktív málokedy prebieha v rámci jedného štátu, mali by ste poznať aj systém SEPA, teda jednotný priestor pre bezhotovostné platby v eurách.

LTV – Loan to Value – Ide o percentuálny pomer výšky hypotéky k hodnote nehnuteľnosti a zaujímať by vás mal najmä vtedy, ak sa rozhodnete investovať do nehnuteľnosti a využiť pritom hypotekárny úver.

Záverom dodajme, že v spleti rôznych skratiek sa dá ľahko stratiť. Na druhej strane však nie je žiadnou hanbou opýtať sa, prípadne zadať skratku do internetového vyhľadávača. V takom prípade ale nezabudnite aj špecifikovať jazyk, v ktorom sa daná skratka používa, pretože kým niektoré skratky priamo vychádzajú zo slovenčiny, základ iných spočíva v angličtine či dokonca latinčine.

Pridané dňa: 17.2.2023
Späť na Blog

Žiadosť o pôžičku

Chcem si požičať:

plus minus

Počet dní:

plus minus
Chcem si požičať:
Počet dní:
Úrok:
Aukčný poplatok:
Na účet dostanete:
Spolu vrátiť: