Používaním stránok prevádzkovaných PORT system s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby
Chcem si požičať: 200 €
Počet dní: 25 dní
Úrok: ? €
Aukčný poplatok: ? €
Základný klient (-0%): ? €
Aukčný popl. po zľave: ? €
Na účet dostanete: ? €
Spolu vrátiť: ? €

Časté otázky žiadateľov o pôžičku

Skôr ako nás budete kontaktovať ohľadne online pôžičky a SMS pôžičky prečítajte si prosím odpovede na najčastejšie otázky, ktoré našich klientov zaujímajú najviac.

Otázky týkajúce sa žiadosti o rýchle pôžičky prostredníctvom aukcie

  Kto môže požiadať o zaradenie do aukcie o rýchle pôžičky?

O zaradenie do aukcie o rýchle pôžičky môže požiadať výhradne fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, staršia ako 18 rokov (vrátane) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan Slovenskej republiky.

  Ako môžem požiadať o zaradenie do aukcie o rýchle pôžičky?

Ak ŽIADATE PRVÝKRÁT, musíte vyplniť online formulár na Internetovom portály www.portsystem.sk a odoslať ho, na ďalšie spracovanie a posúdenie.
Ak ŽIADATE OPAKOVANE, žiadosť stačí poslať po prihlásení cez Váš Užívateľský profil klienta alebo prostredníctvom SMS na telefónne číslo 0902 022 052 v tvare: SUMA (medzera) DOBA SPLATNOSTI (medzera) RODNÉ ČÍSLO.

  Prečo bola moja žiadosť o pôžičku zamietnutá?

Každú žiadosť online pôžičky a SMS pôžičky o zaradenie do aukcie systém vyhodnocuje individuálne.
Z toho dôvodu nie je možné určiť presný dôvod zamietnutia.

  Poskytujete rýchle pôžičky pre nezamestnaných?

O zaradenie do aukcie o rýchle pôžičky si môže požiadať ktokoľvek ,kto spĺňa podmienky, a teda výlučne fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je občanom Slovenskej republiky.

Otázky týkajúce sa vyplatenia a vrátenia pôžičky

  Kedy budem mať k dispozícii peniaze?

Po úspešnom ukončení aukcie a podpísaní zmluvných dokumentov s investormi Vám bude poskytnutá rýchla pôžička a peniaze Vám budú odoslané na Váš bankový účet alebo poštovým poukazom na Vašu adresu.
Ak chcete, aby Vám bola rýchla pôžička vyplatená BANKOVÝM PREVODOM, tak medzi účtami jednej banky, peniaze obdržíte v priebehu pár minút od schválenia pôžičky počas pracovnej doby. V prípade prevodu medzi rôznymi bankami, peniaze obyčajne obdržíte nasledujúci pracovný deň.
Ak chcete, aby Vám bola rýchla pôžička vyplatená POŠTOVÝM POUKAZOM, peniaze obdržíte na druhý až tretí pracovný deň.

  Môžem pôžičku uhradiť predčasne? Za akých podmienok?

Vaša pôžička môžete byť uhradená v ktorýkoľvek deň, najneskôr však v deň dátumu splatnosti pôžičky. Predčasné splatenie pôžičky je bez poplatku.

  Akým spôsobom mám pôžičky hradiť?

PROSTREDNÍCTVOM BANKY:
- Pôžičky môžete hradiť prevodom z Vášho bankového účtu na ktorýkoľvek z našich bankových účtov.
- Pôžičky môžete hradiť priamym vkladom na náš bankový účet v ktorejkoľvek banke, v ktorej máme účet vedený.
PROSTREDNÍCTVOM POŠTY:
- Na Slovenskej pošte vypíšete poštový poukaz na účet a uhradíte.

Pri ktorejkoľvek úhrade pôžičky je nutné použiť Váš variabilný symbol, aby sme Vám vedeli platbu priradiť.

  Poskytnete mi fakturačné údaje k vyplateniu pôžičky?

Áno. Fakturačné údaje potrebné k vyplateniu pôžičky Vám pošleme prostredníctvom Slovenskej pošty, SMS správou, e-mailom a v neposlednom rade ich budete mať k dispozícii po prihlásení sa vo Vašom Užívateľskom profile klienta.

  Čo ak nebude pôžička uhradená včas?

Ak Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje dátum splatnosti pôžičky, prípadne viete, že by ste sa dostali do omeškania s Vašou splátkou, pre tento prípad môžete využiť predĺženie doby splatnosti a tým si nastaviť Vami vyhovujúci dátum splatnosti pôžičky rýchlo a jednoducho. V opačnom prípade bude spoločnosť PORT System postupovať štandardným spôsobom vo vymáhaní pohľadávky.

  Ako si predĺžim dátum splatnosti pôžičky?

Splatnosť pôžičky si môžete predĺžiť o 15, 20, 25 alebo 30 dní, stačí poslať žiadosť po prihlásení cez Váš Užívateľský profil klienta alebo prostredníctvom SMS na telefónne číslo 0902 022 052 v tvare: DOBA SPLATNOSTI (medzera) RODNÉ ČÍSLO.

  Koľkokrát si môžem predĺžiť splatnosť pôžičky?

Každá pôžička môže byť predĺžená maximálne desaťkrát.

Otázky týkajúce sa Užívateľského profilu klienta

  Ako získam prístup do Užívateľského profilu klienta?

Po správnom zaregistrovaní sa na Internetovom portály www.portsystem.sk bude na Vaše telefónne číslo odoslaná SMS s prihlasovacími údajmi do Užívateľského profilu klienta.

  Čo mám robiť v prípade zabudnutia prihlasovacích údajov?

V prípade zabudnutia prihlasovacích údajov kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle: 02/ 800 60 400.

  Čo mám robiť v prípade zneužitia prihlasovacích údajov?

Bezprostredne po zistení zneužitia Vašich prihlasovacích údajov kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle 02/ 800 60 400, aby sme zabezpečili nápravu.

  Na koho sa mám obrátiť ak potrebujem zistiť informácie?

UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL KLIENTA:
- Všetky informácie, ktoré sa týkajú Vašich pôžičiek sú uvedené po prihlásení sa vo Vašom Užívateľskom účte klienta na www.portsystem.sk/prihlásenie.
ONLINE CHAT:
- Otázky sa môžete pýtať prostredníctvom bezplatnej služby online chat, na www.portsystem.sk, kde Vám naši operátori zodpovedajú všetky Vaše otázky.
KONTAKTNÝ FORMULÁR:
- Vaše otázky, týkajúce sa pôžičky, nám tiež môžete poslať prostredníctvom kontaktného formulára na www.portsystem.sk/kontakt.
E-MAIL:
- Na Vaše otázky Vám odpovieme aj prostredníctvom emailu, ktorý môžete poslať na portsystem@portsystem.sk.
TELEFONICKY:
- Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch od 9:00 – 17:00 na telefónnom čísle: 02/ 800 60 400
 

Časté otázky investorov

Skôr ako nás budete kontaktovať ohľadne investovania do online pôžičky a SMS pôžičky prečítajte si prosím odpovede na najčastejšie otázky, ktoré našich klientov zaujímajú najviac.

Otázky týkajúce sa investovania do pôžičky

  Kto môže investovať do pôžičky s PORT System?

Investovať do pôžičky môže výlučne fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a dosiahla vek 18 rokov.

  Aké podmienky musím splniť, aby som sa stal investorom?

Investovať so spoločnosťou PORT System môžete ihneď po bezplatnej registrácii a uzatvorení zmluvy o spolupráci.

  Kedy mi sprístupníte aukcie?

Aukcie Vám sprístupníme bezprostredne po tom, ako vložíte na Váš virtuálny účet minimálny vklad vo výške 500 EUR, aby ste hneď mohli začať investovať

  Môžem si vybrať výšku výnosu?

Áno, výška výnosu závisí od vybraného modelu investície.
GARANTOVANÝ model nepredstavuje žiadne riziko, ale nízky výnos.
Na druhej strane OTVORENÝ model predstavuje väčšie riziko, ale vyšší výnos s bonusovou odmenou.

  Čo je bonusová odmena?

Pri otvorenom modeli Vás za znášanie väčšieho rizika, po vyplatení pôžičky žiadateľom odmeníme.

  Akú minimálnu a maximálnu čiastku môžem investovať?

Minimálna možná čiastka, ktorú môžete investovať je 12,50 EUR a maximálna možná čiastka, ktorú môžete investovať, je 375,00 EUR v jednej aukcii o pôžičku.

  Ako zistím, či dlžníci vyplatili pôžičky?

Kompletný a detailný prehľad Vašich investícií sa nachádza vo Vašom Užívateľskom profile klienta.

  Aký je postup v prípade, že pôžička nebude dlžníkom splatená?

Ak pôžička nebude dlžníkom splatená v dohodnutom termíne spoločnosť PORT System spustí proces vymáhania pohľadávky a vynaloží maximálne možné úsilie, za účelom korektného a efektívneho vymoženia pohľadávky v prospech Investora.

Otázky týkajúce sa Užívateľského profilu klienta

  Ako získam prístup do Užívateľského profilu klienta?

Po správnom zaregistrovaní sa na Internetovom portály www.portsystem.sk bude na Vaše telefónne číslo odoslaná SMS s prihlasovacími údajmi do Užívateľského profilu klienta.

  Čo je automatické investovanie?

V Užívateľskom profile klienta si na vybraný investičný model môžete nastaviť automatické investovanie. Systém bude na základe Vašich nastavení investovať bez Vašej prítomnosti.

  Ako si vyplatím finančné prostriedky z virtuálneho účtu na bežný účet?

Požiadať o vyplatenie finančných prostriedkov z Vášho virtuálneho účtu na Váš bežný účet môžete kedykoľvek vo Vašom Užívateľskom profile klienta.

  Kedy mi vyplatíte finančné prostriedky z virtuálneho účtu na bežný účet?

Peniaze Vám budú vyplatené na Váš bežný účet najneskôr v nasledujúci pracovný deň, v závislosti od banky, v ktorej máte bežný účet vedený.

  Čo mám robiť v prípade zabudnutia prihlasovacích údajov?

V prípade zabudnutia prihlasovacích údajov kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle: 02/ 800 60 400.

  Čo mám robiť v prípade zneužitia prihlasovacích údajov?

Bezprostredne po zistení zneužitia Vašich prihlasovacích údajov kontaktujte naše zákaznícke centrum na telefónnom čísle 02/ 800 60 400, aby sme zabezpečili nápravu.

  Na koho sa mám obrátiť ak potrebujem zistiť informácie?

UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL KLIENTA:
- Všetky informácie, ktoré sa týkajú Vašich investícií máte uvedené po prihlásení sa vo Vašom účte klienta na www.portsystem.sk/prihlásenie.
ONLINE CHAT:
- Otázky sa môžete pýtať prostredníctvom bezplatnej služby online chat, na www.portsystem.sk, kde Vám naši operátori zodpovedajú všetky Vaše otázky.
KONTAKTNÝ FORMULÁR:
- Vaše otázky nám tiež môžete poslať prostredníctvom kontaktného formulára na www.portsystem.sk/kontakt.
E-MAIL:
- Na Vaše otázky Vám odpovieme aj prostredníctvom emailu, ktorý môžete poslať na info@portsystem.sk.
TELEFONICKY:
- Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch od 9:00 – 17:00 na telefónnom čísle: 02/ 800 60 400