Používaním stránok prevádzkovaných PORT system s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Investičné životné poistenie vs. kapitálové životné poistenie

21.03.2018

Možno ste sa s oboma týmito pojmami už stretli. A možno nie z dôvodu, že ste nad poistením ešte nikdy neuvažovali. Už samotné slovo poistenie znamená, že človek chce byť pripravený  na rôzne väčšinou nepredvídané životné situácie, ktoré nedokáže zvládnuť sám. Dokáže si rôzne situácie však poistiť tak, že ak nastanú, nemusí sa obávať, kde zoberie peniaze na ich  vyriešenie.

Obe poistenia spadajú do životného poistenia. Každý typ má svoje výhody a nevýhody a je len na vás, pre ktoré sa rozhodnete. Dozviete sa aj prečo by mali ľudia zvážiť tieto možnosti. Práve v tomto článku sa tomu budem venovať, aby sa objasnili základné parametre.

V prípade poistnej udalosti sa peniaze z poistného plnenia vyplácajú niekedy neskôr, ako nastane poistná udalosť. Ak potrebujete toto obdobie finančnej potreby v prípade poistnej udalosti vykryť rýchlo, môžete sa spoľahnúť na SMS pôžičky či online pôžičky, a potom budete mať čas čakať, kým budete mať vyplatené poistné plnenie zo svojho poistenia.

 

Investičné životné poistenie

Pri tomto poistení ponúka poisťovňa možnosť zhodnocovať časť svojich vložených prostriedkov prostredníctvom investovania. Poisťovňa prostredníctvom zmluvnej správcovskej spoločnosti nakúpi za peniaze klientov podielové jednotky a kolektívne investuje do podielových fondov. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť veľmi zaujímavé zhodnotenie. Môžete si zvoliť vlastnú stratégiu investovania, no všetko riziko padá na stranu poistenca, teda vás v prípade, že sa fondom nedarí. Od vašej investičnej stratégie sa bude odvíjať aj miera zhodnotenia vašich prostriedkov.  Výnos ani hodnota účtu nie sú zaručené. Čím je predpokladaný výnos vyšší, tým väčšie riziko poistenec podstupuje. Je rozumné sledovať, kedy sú priaznivé kurzy na prevod jednotiek do iných fondov, alebo na odkúpenie jednotiek. Ak si budete musieť požičať peniaze, napríklad v čase nepriaznivého vývoja fondov, tak vtedy sú riešením pôžičky.

IŽP obsahuje poistenie a sporenie. Poistenie kryje akýkoľvek úraz, ktorý sa vám stane (trvalé následky, práceneschopnosť, hospitalizácia, smrť...) prípadne kritické choroby (najmä tie nevyliečiteľné). Súčasťou poistenia je aj sporenie, takže vám v konečnom dôsledku zostane niečo navyše. Poistné pripoistenia a výšku sumy v prípade poistnej udalosti si určuje poistenec podľa svojich skutočných potrieb na začiatku pri založení poistnej zmluvy. V priebehu trvania poistnej zmluvy si môže mnohé parametre upravovať podľa svojich aktuálnych potrieb, keďže v priebehu života sa životné okolnosti menia a s tým sa menia potreby životného krytia. Napr. študent sa zamestná, vezme si hypotéku, svadba, deti, športy...

Môže sa stať, že v práci alebo hocikde inde utrpíte nejaký úraz. Táto poistná udalosť vám neumožní pracovať, a tak prichádzate o podstatnú časť vašich príjmov. Zníženie pravidelného mesačného príjmu, môže vykompenzovať práve včas a dobre uzatvorená poistná zmluva. Ak klient náhodou umrie, ani jeho hypotéka neostane na krku rodine. Investičné životné poistenie sa dá nastaviť aj tak, že sa pri splatení časti hypotéky zníži suma za poistenie a ušetria sa vám tak financie. Ak športujete na rekreačnej úrovni, poisťovne si nerobia starosti. Existujú však aj ľudia, ktorí sú svojim zdravotným stavom alebo svojim zamestnaním či rizikovou športovou aktivitou ťažko, prípadne úplne nepoistiteľní. Vtedy vám môže pomôcť spýtať sa v inej poisťovni, či majú rovnaký názor vo vašom prípade na nepoistiteľnosť. Poisťovne majú rozdiely v postojoch ku konkrétnemu prípadu.

Existujú poisťovací agenti, makléri, a finanční poradcovia, ktorí ponúkajú komplexný servis pre zákazníka a spravia prieskum za vás.. Práve touto starostlivosťou sa znižuje riziko nevyplatenia peňazí alebo zlého nastavenia fondov.

 

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie nie je v dnešnej dobe aktívne ponúkané. Uzatvára sa na dva konkrétne druhy poistnej udalosti, to je pre prípad smrti a dožitia (konca poistenia) s možnosťou niektorých pripoistení. Čo sa týka výhodnosti a kvality, s investičným životným poistením sa nedá porovnávať. Nie je tak flexibilné v prípade životných zmien. Kapitálové poistenie má garantovanú technickú úrokovú mieru, tú určuje Národná banka Slovenska. Poisťovňa dáva peniaze do svojej technickej rezervy a zhodnotené sú v konzervatívnych štátnych dlhopisoch, pokladničných poukážkach, termínovaných účtoch a pod.. Nejde teda o peniaze rýchlo. Tento produkt bol využívaný najmä vďaka kríze a túžbe ľudí po istotách. Výhodou na starých poistných zmluvách je, že je tam garantovaná vysoká technická úroková miera, akú už v nových zmluvách nenájdete, a garantovaný výnos.

Životné poistenie je prostriedok, ako si zabezpečiť kľudný spánok, ak sa vyskytne poistná udalosť. Najvýhodnejšie poistné zmluvy sú uzavreté keď je klient v mladšom veku a ideálne keď je ešte zdravý. Čím je klient starší, tým je pre poisťovňu rizikovejší v tom, že ochorie, preto jeho mesačná splátka poistky je vyššia, ako u mladšieho človeka. Je to individuálna záležitosť a máte možnosť sa zveriť do rúk ľuďom, ktorí sa v tomto obore pohybujú. Ak nechcete alebo nemôžete na peniaze čakať, ideálnym riešením môže byť rýchla pôžička – či už SMS pôžička alebo online pôžička.